Kalkulator twardości wody

Wpisz wartość którą chcesz przeliczyć i wybierz w której skali jest ona przedstawiona. Po kliknięciu "Go" pojawią się wyniki w różnych skalach.

 
Twardość wody pitnej według norm polskich powinna wynosić 60-500 mg CaCO3/dm3 (w/g Polskiej Normy PN-ISO 6059:1999)

Tabela przeliczania twardości wody

mval/l

mmol/l

CaCO3 mg/l

stopnie niemieckie °dH

stopnie angielskie °e

stopnie francuskie °f

mval/l

1

0,5

50

2,8

3,5

5

mmol/l (jednostka międzynarodowa)

2

1

100

5,6

7

10

CaCO3 mg/l (ppm) (USA)

0,02

0,01

1

0,056

0,07

0,1

stopnie niemieckie °dH

0,357

0,1786

17,86

1

1,250

1,786

stopnie angielskie °e (Clarke’a)

0,285

0,1429

14,29

0,7999

1

1,429

stopnie francuskie °f

0,2

0,1

10

0,5599

0,7

1


Rodzaje wody

stopnie niemieckie dH

Bardzo miękka

0-5

Miękka

5-10

Średniej twardości

10-15

Znacznej twardości

15-20

Twarda

20-30

Bardzo twarda

> 30


Twardość wody oznacza obecność w wodzie jonów wielowartościowych (głównie wapnia i magnezu).

Twardość całkowita wody to zawartość jonów wapnia i magnezu przeliczona na tlenek wapnia.

Twardość węglanowa to zawartość jonów wapnia i magnezu w postaci wodorowęglanów (CaCO3 oraz MgCO3).

Twardość niewęglanowa to zawartość chlorków, siarczanów i azotanów


icon IPv4 Jeśli masz jakieś pytania odezwij się do mnie na forum Tomkii (opomiarowanie, meteo i inne tematy)
Ostatnia modyfikacja: 2011-10-13